RHUS TOXICODENDRON 5CH granule 4 g

3,79 

RHUS TOXICODENDRON 5CH granule 4 g

Popis

KOŽNÉ A SLIZNIČNÉ INDIKÁCIE:
• Všetky vezikulózne alebo erytematózne dermatózy s edémom a atypickými modalitami lieku: ekzém, pásový opar, acne rosacea, erysipel, herpes vznikajúci izolovane alebo pri horúčkovitých syndrómoch.
• Chrapot, keď začne postihnutý hovoriť alebo spievať, zlepší sa pokračovaním.
• Vezikulózny zápal spojiviek, rohovky a reumatický zápal dúhovky.
SVALOVÉ A KĹBOVÉ INDIKÁCIE:
• Svalový alebo šľachový reumatizmus.
• Svalová únava, následky svalového preťaženia (namáhané srdce u športovcov).
• Vymknutie, luxácia (vhodný doplnok: Ruta graveolens).
• Ischias s vystreľujúcou trhavou bolesťou pozdĺž nervu, zhoršenie odpočinkom a zlepšenie pohybom.
• Reumatizmus vyvolaný alebo zhoršený vlhkom.
ADYNAMICKÉ HORÚČKOVITÉ STAVY:
• Chrípka a chrípkové stavy, pokiaľ ich klinický reakčný spôsob zodpovedá patogenetickým symptómom lieku.
• Pri ťažkej infekčnej patológii dopĺňa Rhus toxicodendron terapiu antibiotikami.
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY – POCITY: Pocit schvátenosti, pohmoždenia, stuhnutia, zdrevenenosti; suché ústa a farynx (pri horúčkových stavoch); pocit tela poliateho studenou vodou; vystreľujúcich trhavých bolestí s typickými modalitami lieku.
MODALITY: Zhoršenie vlhkom, vlhkým chladom, mokrým dotykom; odpočinkom a nehybnosťou; na začiatku pohybu a veľkou únavou. Tieto faktory sú natoľko významné, že môžu byť dôvodom na indikáciu lieku. Zlepšenie pomalým pohybom a zmenou polohy; teplom a teplými obkladmi; suchým a teplým počasím.
SPRIEVODNÉ ZNAKY: Potreba pohybu, mobilizácie, masáže vyplývajúca z modalít lieku – zlepšenie pohybom a teplom.

Výrobca: BOIRON