PC vankúš kostrčový 1 kus

18,79 

PC vankúš kostrčový 1 kus

Popis

Vzduchom naplnená podložka na sedenie s odľahčením kostrče. Zdravotnícka pomôcka skupina K4.2
Rehabilitačná podložka na aktívne sedenie s odľahčením kostrče (mobilizácia, stabilizácia a ochrana chrbtice i kostrče). Určený na liečebnú a tiež preventívnu starostlivosť.
Bráni preťažovaniu pohybového systému
Aktivizuje vzpriamené držanie tela počas činností vykonávaných posediačky
Klinická prax potvrdila, že pravidelné sedenie na PC vankúši aktívne podporuje liečbu a preventívne pôsobí na pohybové ťažkosti, bolesti kostrče, chrbta a šije.

Výrobca: Mlad plasty